Ekonomia

Zwolnienie z płacenia abonamentu za radio i telewizję dla osób niepełnosprawnych

Zwolnienie z płacenia abonamentu za radio i telewizję dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wielu oferowanych dla nich ulg. Oprócz ulg podatkowych, czy bezpłatnych zwolnień od pracy, przysługuje im również zwolnienie od płacenia abonamentu za radio oraz telewizję. Zwolnienie z abonamentu za wspomniane media są osoby, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto, ulga ta przysługuje również niepełnosprawnym, mającym orzeczenie o trwałej bądź okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Z abonamentu radiowo-telewizyjnego są ponadto zwolnieni otrzymujący świadczenia pielęgnacyjne z organu, który realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych bądź też posiadają rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy innego organu emerytalno-rentowego. Abonamentu za radio oraz telewizję nie muszą także płacić osoby niesłyszące. Obejmuje to zarówno tych, u których została stwierdzona całkowita głuchota jak i obustronne upośledzenie słuchu. To samo dotyczy też niewidomych oraz osoby, których ostrość wzroku nie przekracza piętnastu procent.

www.towarzystwozdrowia.pl

Udostępnij

O autorze