Przemysł

Temat gazociągów

Temat gazociągów

Co ciekawe, w ostatnich latach sporo mówi się w naszym kraju o podwodnych instalacjach przemysłowych. Chodzi tutaj, oczywiście, o gazociągi.

Zarówno ropa naftowa, jak też gaz ziemny, to podstawowe surowce energetyczne, z których korzystamy i które mają nie tylko wartość ekonomiczną, ale również polityczną. Żebyśmy mogli mówić o pełnym bezpieczeństwie naszego państwa, musi ono być również bezpieczne pod względem energetycznym.

Podobnie jest z wszystkimi innymi państwami. W naszym regionie najwięcej do powiedzenia w sprawie gazu ziemnego ma, oczywiście, Rosja, która w ostatnich dekadach próbuje uniezależnić się od państw tranzytowych, czyli również od Polski, ciągnąć kolejne nitki podwodnych gazociągów, czy to pod powierzchnią Bałtyku, czy to Morza Czarnego.

My, jak i inne kraje będące w podobnej sytuacji, nie możemy się temu spokojnie przyglądać. Dlatego też realizuje się takie projekty, jak choćby gazociąg, który ma dostarczać omawiany surowiec bezpośrednio do naszego regionu z Norwegii.

www.euregiobodensee.org

Udostępnij

O autorze