Techniczne parametry opisujące właściwości metali

Do określania właściwości metali i ich stopów służą nam jasno sprecyzowane zestawienia, które wyznaczają klarowny podział na właściwości chemiczne, fizyczne, techniczne i mechaniczne. A jakie parametry uznać możemy za techniczne, czyli użytkowe? Wśród technicznych parametrów opisujących właściwości metali wyróżnia się przede wszystkim takie cechy jak twardość i odporność na ścieranie, które istotne są zwłaszcza przy przemysłowym wykorzystaniu metali i ich stopu jako surowców. Ponadto do kategorii parametrów technicznych zalicza się również sprężystość z rozróżnieniem na wzdłużną i postaciową oraz żaroodporność i żarowytrzymałość, które cenione są szczególnie w hutnictwie. Nie ulega wątpliwości, że techniczne parametry opisujące właściwości metali są szczególnie istotne zwłaszcza w momencie rozpatrywania metali i ich stopów jako surowców wykorzystywanych w przemyśle przetwórczym jako surowiec stosowany do produkcji, w takich sekcjach jak przemysł maszynowy czy elektrotechniczny.

części zamienne do wózków widłowych ggdownload.pl