Stocznia i polityka

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego stulecia pozostaje utworzenie w Stoczni Gdańskiej NSZZ Solidarność. Na terenie zakładów miały miejsce wydarzenia, które w swojej konsekwencji doprowadziły do upadku komunistycznych rządów Polski Ludowej. Stocznia Gdańska dzięki strajkującym pracownikom stała się najważniejszym ośrodkiem opozycji wobec rządów PRL.

To w jej budynkach strajkujący pracownicy po raz pierwszy wygłosili roszczenia nie tylko dotyczące codzienności, ale również polityki i życia Polaków. To właśnie przez mur tej stoczni wykonał pamiętny skok Lech Wałęsa przejmując przywództwo nad strajkiem. W niej pracowała również Anna Walentynowicz, której zwolnienie było jednym z powodów wydarzeń z 1980 roku.

Stocznia Gdańska jest do chwili obecnej jednym z największych symboli niepodległości dla Polaków. Wydarzenia ze stoczni Gdańskiej umocniły Polaków w przekonaniu, że można walczyć z niesprawiedliwością i spowodowały, że do strajku dołączyły się inne ugrupowania. Dzięki założeniu NSZZ Solidarność Polacy poznali ideę związków zawodowych, które funkcjonują do teraz.