Rodzaje przewoźników

Obecnie istnieje możliwość wyboru spośród wielu firm przewozowych. Zasadnicza różnica pomiędzy oferowanymi usługami dotyczy m.in. środka transportu. Na tej podstawie firmy przewozowe można podzielić na kilka kategorii.

Jedną z nich są przewoźnicy drogowi. Są to osoby, które świadczą swoje usługi za pomocą transportu drogowego. Taki przewoźnik uzyskał odpowiednie licencje, które upoważniają go do wykonywania takiego zajęcia. Na rynku dominują również przewoźnicy kolejowi. Wówczas środkiem transportu są pojazdy kolejowe.

Przewoźnik ma stosowne uprawnienia na podstawie których może prowadzić te pojazdy. Kolejną grupę stanowią przewoźnicy lotniczy. Koniecznie muszą oni posiadać certyfikat, dzięki któremu mogą oferować transport lotniczy osób, bagażu, poczty bądź przesyłek lotniczych. W przypadku chęci transportu drogą morską należy wybrać przewoźnika morskiego. Dotyczy to zarówno osób, jak i bagażu.

Ostatnią grupą jest transport intermodalny. W takiej sytuacji przewoźnicy stosują przynajmniej dwa środki transportu.