Przemysł

Pływy

W obliczu niepokojących zapowiedzi o rychłym wyczerpaniu się złóż węgla i ropy naftowej naukowcy opracowują wciąż nowe sposoby produkcji energii. Jednym ze stosunkowo nowych pomysłów jest

Biopaliwa

Ze względu na narastającą obawę o bezpieczeństwo energetyczne dużej części świata naukowcy zaczęli opracowywać nowe możliwości wytwarzania energii. Obecnie w bardzo wielu krajach pracuje się nad wykorzystaniem