Przemysł metalurgiczny

Nie ulega wątpliwości, że przemysł jako dział produkcji materialnej odgrywa niezwykle istotną rolę zarówno w życiu społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek. Jednakże jest to obszar na tyle rozbudowany, że w jego ramach wyróżnić możemy szereg poszczególnych gałęzi o konkretnych specjalizacjach, wśród których na szczególną uwagę zasługuje przemysł metalurgiczny.

A jak możemy scharakteryzować ten dział przemysłu? Przede wszystkim jest to jedna z głównych gałęzi przetwórczego, której istota tkwi w dwóch działach: hutnictwie żelaza i stali oraz hutnictwie metali nieżelaznych. Przemysł metalurgiczny obejmuje szereg procesów, takich jak rafinację metali i ich obróbkę cieplną bądź cieplno-chemiczną, produkcję stopów czy też odlewanie w celu nadawania im określonych kształtów.

Produkty przemysłu metalurgicznego są niezwykle cennym surowcem w różnych obszarach gospodarki, bowiem wykorzystuje się je w przemyśle maszynowym, metalicznym czy elektrotechnicznym. Bezsprzecznie uznać więc możemy przemysł metalurgiczny za jeden z głównych filarów przemysłu w ogólnym rozumieniu, którego liczne związki z innymi gałęziami przemysłu są niezwykle silne i niepowtarzalne.