Polskie statki rzeczne

Do największych zakładów produkcyjnych zajmujących się budową i naprawą statków rzecznych w Polsce były Stocznie znajdujące się w Bydgoszczy. Rozwój działalności stoczni na terenach Bydgoszczy związany jest bezpośrednio z rozwojem handlu w Bydgoskim Węźle Wodnym.

Pierwszą stocznią założona w tym mieście była Stocznia rzeczna Teodora i Adolfa Wulff. Jej otwarcie miało miejsce w 1865 roku.

Po licznych sukcesach (budowa statku parowego z napędem łańcuchowym już w pierwszym roku działalności) spółka słabła i w 1875 roku ogłosiła upadek. Drugą stocznią, która została założona na terenie Bydgoszczy była Stocznia Leopolda Zobla, która wyspecjalizowała się w budowie statków parowych.

1905 roku w zakładzie Zobla zbudowano również holownik, który był przeznaczony do żeglugi po Łabie i tankowiec, którego przeznaczeniem były wyprawy morskie. Zakłady upadły wraz ze śmiercią właściciela w 1912 roku.

Ostatnią stocznią, która powstała w Bydgoszczy była uruchomiona w 1887 r. stocznia Lloyda Bydgoskiego.

Największą świetność przeżywała ona w latach 20. XX w.

kiedy Polska odzyskała niepodległość.