Placówki zamieszkania zbiorowego

Placówki zamieszkania zbiorowego, to także obiekty użyteczności publicznej, do których nie zalicza się budynków wielorodzinnych zamieszkiwanych na stałe. Zatem grupę tą będą tworzyły wszystkie lokale związane z udostępnieniem mieszkań dla studentów, jak akademiki, internaty, bursy, czy także hostele.

Wszelkie znane nam opcje noclegów wakacyjnych w postaci hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pensjonatów, czy innych tego typu budynków wchodzą w skład placówek zamieszkania publicznego. Dodatkowo wlicza się tutaj dom dziecka, zakład karny, dom opieki społecznej, sanatorium czy dom spokojnej starości.

Ocena zagrożenia panującego w budynku nie jest jednoznaczna w przypadku tak zróżnicowanej grupy wiekowej pomieszkujących w tych lokalach osób, jak również dużej dziennej rotacji klientów o zdecydowanie odrębnych zachowaniach. Niemniej jednak wdrażanie środków ostrożności w postaci dodatkowego personelu, jest w stanie zwiększyć wydajności ewakuacji starszych osób.