Doradztwo

Ogromna odpowiedzialność, jaka spoczywa na rzeczoznawcy

Ogromna odpowiedzialność, jaka spoczywa na rzeczoznawcy

Jak już wspomnieliśmy funkcja, jaką obejmuje osoba chcąca zostać rzeczoznawcą, nie jest łatwą do zdobycia.

Szereg niezbędnych funkcji, jakie musi spełnić kandydat, to długoletnie przygotowania.

Wiele kursów, szkoleń, egzaminów, a także poznanie i przestrzeganie przepisów prawa powoduje, nie łatwe osiągnięcie celu.

To świadome przyjęcie na siebie określonych zobowiązań, niosących za sobą wiele obciążeń, które wynikają z przepisów prawa.

Dlatego należy jeszcze raz mocno podkreślić, że jest to zawód bardzo odpowiedzialny, wymagający całkowitego poświecenia się danej wycenie, opinii, czy ekspertyzie.

Rzeczoznawca powinien być nieomylny, nie może dochodzić do sytuacji, w których zatwierdzenie projektu, nie będzie rzetelne i zgodne z wymogami, gdyż wynikające błędy, mogą mieć ogromne konsekwencje, w postaci niekontrolowanych sytuacji awaryjnych, czy wypadków.

Rzeczoznawca musi zatwierdzić projekt w taki sposób, aby zapobiegł on tego typu wydarzeniom.

https://www.dnb.com/pl-pl/produkty/raport-handlowy/

Udostępnij

O autorze