Ekonomia

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

Mostostal Płock S.A. specjalizuje się w pracach budowlano-montażowych dla branży petrochemicznej oraz chemicznej. Oferuje wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów i urządzeń przemysłowych. Spółka działa na rynku krajowym, a podmiotem dominującym wobec niej jest Mostostal Warszawa S.A. Wśród głównych klientów firmy znajdują się m.in.: PKN Orlen S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Naftobazy), PFLEIDERER Grajewo S.

A., Grupa LOTOS S.A. Firma jest na rynku od ponad 50 lat. W roku 1963 powstało Płockie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych na potrzeby budującej się rafinerii płockiej. Dokładnie 30 lat później nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę, a konktretniej przekształcenie własnościowe PPKSiUP w pracowniczą spółkę akcyjną Mostostal Płock S.A. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 15 września 1998 roku, pozyskując jednocześnie inwestora strategicznego – Mostostal Warszawa S.A. W styczniu 1999 roku Mostostal Płock S.A. wszedł do Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Głównymi akcjonariuszami spółki są: Mostostal Warszawa S.A., Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU Złota Jesień. Największe zyski Mostostal Płock osiągnął na giełdzie w 2008 roku, w bieżącym roku kursy akcji wykazują niewielkie, ale systematyczne wzrosty.

Udostępnij

O autorze