Transport

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Od pierwszego lipca 2014 roku, osobom niepełnosprawnym w znacznym lub umiarkowanym stopniu wydawana jest karta parkingowa.

Karta przysługuje osobom z chorobami wzroku, upośledzeniem narządu ruchu czy cierpiącym na choroby neurologiczne.

By stać się posiadaczem karty parkingowej należy najpierw złożyć wniosek do przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds.

Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokument ten osoba niepełnosprawna składa osobiście, chyba że nie przekroczyła jeszcze osiemnastego roku życia bądź pozostaje pod władzą rodzicielską (wówczas wniosek składa któreś z rodziców).

Osobiście wniosku nie mogą ponadto składać osoby, które są ubezwłasnowolnione częściowo (w tym przypadku wniosek składa opiekun lub kurator, ustanowiony przez sąd).

Podczas składania wniosku należy także dołączyć do niego fotografię z aktualnym wizerunkiem.

Ponadto, trzeba jeszcze przynieść dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, która wynosi dwadzieścia jeden złotych.

Przy składaniu wniosku trzeba także przedstawić do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności oraz jej stopniu.

http://www.taxiberlin24.pl/transport-szczecin-berlin

Udostępnij

O autorze