Przemysł

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe

W dzisiejszych czasach coraz częściej i chętniej zwraca się uwagę na możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Stajemy nie tylko przed wieloma konfliktami politycznymi, które nie sprzyjają bezpieczeństwu energetycznemu, ale istnieje także prawdopodobieństwo wyczerpania zasobów naturalnych, które w ogromnej większości służą do produkcji prądu. Dlatego też badacze pracują nad nowymi technologiami pozwalającymi wykorzystać siłę alternatywnych źródeł energii. Jednym z takich przedsięwzięć jest np. elektrownia wiatrowa.

Wytwarza energię elektryczną przy pomocy generatorów funkcjonujących dzięki sile wiatru. Ten sposób uważany jest za ekologiczny, gdyż nie wymaga spalania, czyli jest wolny od emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery. Jednak środowisko naturalne nie pozostaje bez wpływu pracy elektrowni wiatrowych, choć dotąd nie mamy jeszcze na ten temat jednoznacznych danych. Zbiorowiska turbin wiatrowych nazywane są także farmami bądź parkami wiatrowymi. Najczęściej występują na lądzie, choć nie zawsze (elektrownia wiatrowa na morzu działa w duńskiego cieśninie Sund).

Udostępnij

O autorze