Przemysł

Elektrownia węglowa

Elektrownia węglowa

Najczęściej spotykanym rodzajem zakładu produkującego energię jest elektrownia węglowa. Materiałem spalanym w takiej elektrowni jest węgiel brunatny lub kamienny. Tyczy się to wszystkich państw na świecie, a w Polsce ponad 90% energii elektrycznej pochodzi właśnie z elektrowni węglowych. Niestety, pozyskiwanie energii na drodze spalania węgla jest jednym z najbardziej zanieczyszczających środowisko naturalne sposobów. Przede wszystkim skutkuje emisją toksycznych substancji do powietrza. Są to głównie dwutlenek siarki oraz tlenki azotu oraz metale ciężkie, np.

rtęć czy kadm. Dodatkowo dwutlenek węgla, który jest skutkiem ubocznym spalania węgla stanowi największy odsetek w emisji gazów cieplarnianych. To wszystko ma oczywiście znaczny wpływ na klimat okolicy, w której znajduje się elektrownia oraz na środowisko całej planety. Nie tylko zanieczyszczenie powietrza jest tu problemem. Wydobycie węgla prowadzi do niedoborów wody oraz zanieczyszczenia istniejących zbiorników. Górnictwo bowiem ingeruje w siatkę wód gruntowych, a jej funkcjonowanie implikuje wylewanie ścieków do rzek.

Skutkiem pośrednim spalania węgla są natomiast kwaśne deszcze.

Udostępnij

O autorze