Czym są stopy metali?

Przemysł metalurgiczny jako niezwykle prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu przetwórczego obejmuje szereg procesów i zabiegów, które koncentrują się wokół metali i ich stopów. Jednakże bardzo często kwestia stopów metali traktowana jest marginalnie, co można uznać za spore zaniedbanie, bowiem stopy metali są niezwykle istotne. A jak możemy zdefiniować stopy metali? W ogólnej definicji są to tworzywa o właściwościach metalicznych, w których strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, który fachowo określa się mianem dodatku stopowego. Stopy metali jako zmodyfikowane metale mają zarówno swoje wady, jak i zalety.

Nie ulega wątpliwości, że ich największą zaletą jest znaczne poprawienie wytrzymałościowych właściwości metali. Natomiast jako główne wady wymienić należy przede wszystkim pogorszenie elastyczności oraz przewodnictwa cieplnego i elektrycznego, które w przypadku traktowania stopów metali jako surowców w przemyśle elektronicznym czy mechanicznym odgrywają nadrzędną rolę. Choć wyraźnie rozróżniamy metale i ich stopy, bardzo rzadko potrafimy wskazać, z czego to rozróżnienie wynika. Warto więc przybliżyć sobie temat stopów metali, bowiem ułatwi nam to zrozumienie wielu istotnych procesów czy mechanizmów w przemyśle metalurgicznym.