Człowiek i rzeczy wielkie

Ludzie są istotami wyjątkowymi. Jako jedyni zostali obdarzeni inteligencją, dzięki czemu są w stanie kreować przedmioty, będące pochodną ich wyobraźni i pomysłowości.

Przy tym ludzie mieli zawsze tendencję do tego, by otaczać się rzeczami, które będą imponować innym. Chyba stąd wzięła się potrzeba wznoszenia monumentalnych budowli, co miało i ma miejsce na całym świecie.

Chcemy urządzać świat po swojemu, zgodnie z porządkiem, który uznajemy za słuszny. Jako twórcy dóbr kultury mamy też swoje wizje architektoniczne.

Są one zmienne w czasie, a także ze względu na uwarunkowania kulturowe, religijne i lokalną tradycję. Zupełnie inaczej wyglądają zabytki w krajach europejskich, inaczej w krajach Azji, jeszcze inaczej na Bliskim Wschodzie.

One wszystkie są w jakiś sposób naznaczone poszczególnymi kulturowymi treściami i w tej różnorodności tkwi piękno naszego świata. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie uszanować się nawzajem i ofiarą konfliktów kultur nader często padają ich wybitne dzieła – w tym wspaniałe budowle.

www.wordsinvaders.pl