Miejsca

Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej

W ostatnich latach coraz częściej powstaje wiele budynków o bardzo nowoczesnych i często kontrowersyjnych bryłach, które nie do końca odpowiadają naszym upodobaniom, czy wyobrażeniom o tradycyjnych konstrukcjach. Warto zauważyć, że mimo różnic w zewnętrznych zarysach ścian, wszystkie te budowle mają jedno zasadnicze przeznaczenie, a mianowicie służyć ludziom w celu zaspokajania ich wszelkich potrzeb.

Wszystkie budynki, które mają być przeznaczone na potrzeby człowieka należą do pewnej ustawowej definicji, która określa je jako obiekty użyteczności publicznej. Zatem będą to wszystkie obiekty administracyjne, jak również wymiaru sprawiedliwości.

Do grupy tej należą miejsca związane z religią, kulturą, a także służbą zdrowia oraz edukacją. Warto zwrócić uwagę, że miejsca pracy biurowej, usługowe, oraz handlowe także podlegają publicznej użyteczności.

Zatem ta ogromna grupa budynków, jak wiemy prezentuje różne architektoniczne wizje, jednak jest coś co je łączy, a mianowicie bezpieczeństwo w trakcie ich użytkowania.

lustra

Udostępnij

O autorze