Przemysł

Biopaliwa

Biopaliwa

Ze względu na narastającą obawę o bezpieczeństwo energetyczne dużej części świata naukowcy zaczęli opracowywać nowe możliwości wytwarzania energii.

Obecnie w bardzo wielu krajach pracuje się nad wykorzystaniem oraz odpowiednim przetworzeniem organizmów żywych w tanie, szybko-odnawialne oraz łatwo dostępne paliwo.

Biopaliwo powstaje z obróbki biomasy, czyli czyli masy materii, która występuje w organizmach żywych, takich jak rośliny, zwierzęta oraz mikroorganizmy.

Dziś wyróżniamy już kilka jego rodzajów.

Biopaliwo stałe to bele lub kostki słomy, trocin, siana lub innych odrzutów roślinnych.

Ciekłe – otrzymywane przy użyciu procesów chemicznych oraz gazowe, które powstaje poprzez fermentację odpadów rolniczych (np.

obornika czy słomy) oraz powstałe podczas gazowania biomasy.

Poza powodami politycznymi oraz przemysłowymi używanie biopaliw konieczne jest, aby ograniczyć zużycie ropy naftowej oraz wyeliminować możliwie dużo szkodliwych dla środowiska związków powstających w wyniku tradycyjnych metod generowania energii.

Nie jest jednak całkowicie jasne czy polityka niektórych państw w tej dziedzinie gwarantuje lepsze rezultaty ekologiczne.

Oferujemy na śląsku skup złomu Chorzów Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

Udostępnij

O autorze